Grupa Cyrkowa "Fokus - Pokus"

Grupa Powstała w 2005 roku. Początkowo skład grupy liczył około 40 osób. Pięciu uczestników brało udział w polsko-niemieckich warsztatach cyrkowych w Krzyżowej, dwoje występowało w Poczdamie.

W roku 2007 żonglerzy zajeli II miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Cyrkowych w Brodnicy.Zdjęcia:Wykonanie: Andrzej Nowak