Edukacyjne Wakacje - Od Juniora do Seniora
Edukacyjne Wakacje - Od Juniora do Seniora (Kliknij jeśli film nie otworzył się wyżej)

Wykonanie: Andrzej Nowak