Jubileusz Par Małżeńskich (28.01.13)
Kliknij jeśli film nie otworzył się wyżej

Wykonanie: Andrzej Nowak