Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (01.02.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak