Zajęcia plastyczne (27.02.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak