Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (30.05.17)





Wykonanie: Andrzej Nowak