Zajęcia plastyczne (29.05.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak