Zajęcia plastyczne (02.10.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak