Zajęcia plastyczne (02.01.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak