Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (05.04.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak