Zajęcia artystyczne dla dzieci (05.05.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak