Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (03.01.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak