Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (08.11.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak