Dzień Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich (09.03.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak