Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (07.03.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak