Zajęcia artystyczne dla dzieci (09.06.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak