Zajęcia plastyczne (08.05.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak