Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (11.04.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak