Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (11.10.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak