Zajęcia artystyczne dla dzieci (12.05.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak