Zajęcia plastyczne (10.10.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak