Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (14.03.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak