Spotkanie Lokalnych Grup Działania (16.09.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak