Święto Pieczonego Ziemniaka (15.09.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak