Zajęcia plastyczne (09.10.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak