Uroczystości religijno - patriotyczne pod pomnikiem w Łopatkach (18.09.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak