Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (18.10.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak