Zajęcia plastyczne (17.04.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak