Zajęcia artystyczne dla dzieci (19.05.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak