Uroczystości pod pomnikiem w Brudzawkach (20.04.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak