Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (21.02.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak