Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (21.03.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak