Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (23.05.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak