Zajęcia plastyczne (22.05.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak