Zajęcia plastyczne (23.10.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak