Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (22.11.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak