Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (24.01.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak