Zajęcia plastyczne (23.01.19)

Wykonanie: Andrzej Nowak