Zajęcia plastyczne (23.01.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak