Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (28.03.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak