Andrzejki Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich (24.11.18)

Wykonanie: Andrzej Nowak