Uroczystości Patriotyczno - Religijne pod pomnikiem Książki - Brudzawki (30.04.16)

Wykonanie: Andrzej Nowak