Zajęcia plastyczne (28.11.17)

Wykonanie: Andrzej Nowak