Koła zainteresowań i zespoły

W działach wymienionych w menu po lewej stronie opisane są poszczególne grupy i zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. Cały czas istnieje możliwość zapisania się do każdej z wyszczególnionych sekcji oraz tworzenia nowych. Chętnych zapraszamy do biura GOK w Książkach. Opisy przygotowała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Marianna Ciupak.

Nie wszystkie grupy wyszczególnione w menu działają do dzisiaj. Jeśli jednak, ktoś chciałby w jakiejś grupie nieaktywnej uczestniczyć proszony jest o zgłoszenie takiej chęci w Gminnym Ośrodku Kultury a my zrobimy wszystko aby taką grupę reaktywować.

Wykonanie: Andrzej Nowak